Janne Paulsson

Hej

Det är jag som är Jan Paulsson.
projektledare för ASAP i Robertsfors.

I slutet av 70-talet utbildade jag mig till journalist, därefter gick jag till SR/SVT-koncernen och stannade där i totalt 27 år.  20 av dessa år jobbade jag som chef, varav 7 år som personalchef vid SVT Nord.

Åren 2007 – 2016 arbetade jag som ledarcoach, teamutvecklare och utbildare

Alla mina kurser, seminarier och coachsamtal har i grunden haft samma syfte: att stärka människor så att de kan göra fler medvetna val och bli mer framgångsrika.

Under åren har jag ägnat mycket tid åt studier i pedagogik, ledarskap, organisationsteori och psykologi.

Jag certifierade mig för 4-rummaren, organisationsbarometer, personlig dialektik och  livstillfredställelseindex, metoder utarbetade av psykologen Claes Jansen.

Därtill har jag varit:
Certifierad ICF Coach.
Certifierad NLP praticioner.
Certifierad GDQ användare.
Instruktör för Klart Ledarskap>
Certifierad användare av Extended DISC

Bland mina kunder fanns kommuner, landstinget, länsstyrelsen privata företag och enskilda individer.